Waar kan ik u allemaal bij helpen?

  • Belastingen
  • Advies
  • Jaarstukken
  • Loonadministratie
  • Financiele adminstratie
  • Ondersteuning

Belastingen

Ik verzorg alle voorkomende fiscale aangiften, zowel voor bedrijven als particulieren.

Daarnaast geef ik gericht belastingadvies en draag ik zorg voor controle van (voorlopige) aanslagen en eventuele bezwaar- en beroepschriften.

 

Advies

U kunt bij mij terecht voor advies op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied. Ik neem de tijd om samen met u de mogelijkheden door te nemen om te komen tot een voor u gunstig resultaat.

 

Jaarstukken

Na afloop van het boekjaar stel ik aan de hand van uw boekhouding de jaarstukken op.

Ik volg daarbij de wettelijke regels en richtlijnen. Ook verzorg ik indien gewenst en van toepassing publicatiestukken voor de kamer van koophandel.

Tussentijdse voorlopige stukken, bijvoorbeeld voor aanvraag van financiering zijn uiteraard ook bespreekbaar.

 

Loonadministratie

Ik verzorg uw volledige loonadministratie overeenkomstig alle wettelijke eisen, zoals juiste toepassing van de CAO, aanmelden van personeel bij de bedrijfsvereniging, arbodienst, etc. Uiteraard verzorg ik ook de benodigde aangiften en opgaven aan de belastingdienst. Indien gewenst stel ik in overleg met u de arbeidsovereenkomst op. Ook voor minder leuke zaken als ontslagbegeleiding kan ik u ondersteunen.

 

Financiële administratie

Ik kan u uw hele boekhouding uit handen nemen. Op afgesproken tijdstippen levert u uw boekhouding aan en verwerk ik deze in mijn eigen systeem. Bij dit proces zorg ik natuurlijk ook voor de nodige controle en attendeer u op mogelijke fouten, verbeteringen, etc. Het is ook mogelijk om dit bij uw bedrijf intern in uw systeem te laten verzorgen.

 

Ondersteuning 

Om uw bedrijf optimaal te laten draaien kunt u mij inschakelen voor tijdelijke of structurele financieel-administratieve ondersteuning bij uw bedrijf. U kunt daarbij denken aan vervangen van een afwezige administrateur, het wegwerken van achterstanden, het voorbereiden van de jaarrekening of controlerende werkzaamheden.