Graag geef ik u meer informatie over de mogelijkheden om uw aangifte inkomstenbelasting geheel of gedeeltelijk door mij te laten verzorgen.

 

Met de kennis en de professionele computersoftware die ik in huis hebben kunt u verzekerd zijn dat wij uw aangifte ongeacht de moeilijkheidsgraad zodanig verzorgen dat de belastingdienst u niet meer laat betalen dan fiscaal correct is.

 

Mijn werkwijze is als volgt:

 

Hiernaast treft u een checklist voor de aangifte Inkomstenbelasting waarop heel duidelijk de gegevens staan die voor de aangifte nodig kunnen zijn. Punten op de lijst die niet bij u spelen kunt u gewoon overslaan.

 

Zodra u uw belastingbescheiden compleet heeft zie ik die graag zo snel mogelijk per post of door persoonlijke afgifte van u tegemoet. Digitaal mag natuurlijk ook. Wanneer het de eerste keer is dat ik uw aangifte verzorgen ontvang ik bij de bescheiden graag een kopie van uw paspoort / identiteitskaart (beide kanten).

Indien u het op prijs stelt persoonlijk met mij kennis te maken en tevens uw zaken die mondelinge uitleg behoeven met ons door te nemen, dan kunt u daar uiteraard een afspraak voor maken.

 

Ik verwerk de aangiften zo veel mogelijk voor 1 april aanstaande en op volgorde van binnenkomst. Wanneer het voor u lastig is om de gegevens tijdig aan te leveren, dan kan ik voor u via mijn consulentenregeling uitstel van inzending verzorgen waarvoor ik geen extra kosten in rekening brengen. Ik heb dan wel voor 1 april de gegevens van uw belastingbrief en kopie van uw legitimatie nodig!

 

Na verwerking van uw belastinggegevens stuur ik u in tweevoud een goed leesbaar aangifterapport met een berekening van de verschuldigde of terug te ontvangen belasting met het verzoek deze te controleren en de kopie getekend terug te sturen.

Na ontvangst van het getekende rapport zend ik uw aangifte naar de belastingdienst.

 

Wanneer ik uw aangifte verzorg dan vraag ik uw toestemming om elektronische kopieaanslagen van de belastingdienst te mogen ontvangen. Ik kan deze dan voor u controleren en u een voorstel tot afhandeling doen wanneer dit nodig mocht zijn.

 

De kosten voor het verzorgen van de aangifte zijn afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de aangifte en de netheid van de aangeleverde bescheiden. Op alle diensten van Administratiekantoor Accurate 4 u zijn de hiernaast geplaatste algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Download
Checklist aangifte IB 2017
Checklist IB 2017.doc
Microsoft Word document 165.0 KB
Download
Checklist aangifte IB 2016
Checklist ib 2016.doc
Microsoft Word document 189.0 KB
Download
Algemene voorwaarden Accurate 4 u
A4U algemene voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 58.7 KB